Završni ispit

6. novembar 2018.

PPT – Završni ispit 2018

22. jun 2017.

Preliminarni rezultati 2018

20. jun 2018.

1. Uputstvo za ocenjivanje_ZI 2018–Kombinovani test

19. jun 2018.

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2018_Matematika Jun

18. jun 2018.

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2018 – Srpski jezik

13. jun 2018.


KALENDAR-AKTIVNOSTI-ZI 2018-1

Probni završni ispit 2018:


Konkurs_ II_ krug 2017. za one škole koje imaju neraspoređene učenike.

Preuzmite ovde: konkurs_II_krug_2017


UPUTSTVO ZA POSTUPAK PRIGOVORA NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA

Privremeni rezultati završnog ispita objavljuju se u školi do 8.00 časova na dan predviđen kalendarom ispitnih aktivnosti.

Učenik ili roditelj, odnosno staratelj, ima pravo na uvid u test. Uvid u test omogućava školska komisija koja dežura u školi od 8.00 do 16.00 časova na dan objavljivanja privremenih rezultata u skladu sa Kalendarom ispitnih aktivnosti. Ukoliko komisija za prigovore ne radi u školi, već na drugom mestu, uvid u test se omogućava u školi u kojoj je učenik obavio završni ispit od 8.00 do 13.00 časova.

Ukoliko učenik smatra da postoje greške u bodovanju njegovog rada, roditelj ili staratelj učenika ima pravo da uloži prigovor. Roditelj ili staratelj učenika ulaže prigovor školskoj komisiji nakon uvida u test na dan objavljivanja privremenih rezultata od 8.00 do 16.00 časova isključivo u pisanoj formi na Obrascu 11. Ovaj obrazac roditelj, odnosno staratelj dobija u školi.

Školsku komisiju za prigovore čine tri predmetna nastavnika koji su učestvovali u radu komisije za pregledanje srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, i pet predmetnih nastavnika koji su učestvovali u radu komisije za pregledanje kombinovanog testa.

Školska komisija za prigovore odmah rešava prispele prigovore i odgovor na podneti prigovor daje roditelju, odnosno staratelju, takođe u pisanoj formi, na Obrascu 12. Školska komisija za prigovore dostavlja sve odgovore na prigovore i školskoj komisiji.

Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom školske komisije za prigovore, roditelj, odnosno staratelj ima pravo da podnese prigovor okružnoj komisiji na dan predviđen kalendarom ispitnih aktivnosti od 8.00 do 16.00 časova. Školska komisija je u obavezi da pruži informaciju o sedištu okružne komisije.

Pravo prigovora okružnoj komisiji imaju samo oni učenici koji su prethodno uložili prigovor školskoj komisiji za prigovore. Uz prigovor okružnoj komisiji roditelj, odnosno staratelj, obavezno prilaže i odgovor školske komisije za prigovore.

Okružna komisija za prigovore odmah rešava prispele prigovore i odgovor na podneti prigovor daje roditelju, odnosno staratelju, takođe u pisanoj formi, na Obrascu 12a. Okružna komisija za prigovore dostavlja sve odgovore na prigovore i školskoj komisiji.

Odluka okružne komisije za prigovore u drugom stepenu je konačna. Republička komisija ne rešava prigovore na rezultate završnog ispita.

PRELIMINARNI REZULTATI SA ZAVRŠNOG ISPITA2


Dokumentacija za preuzimanje:

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2017_Matematika

01. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2017 – Srpski jezik


Usaglašeni Kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita i upisa učenika u srednju školu.
Kalendar je usaglašen u saradnji Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, zatim je usvojen na sastanku Republičke komisije, posle čega je ministar dao saglasnost.
Kalendar je namenjen učenicima osmog razreda osnovne skole, njihovim roditeljima ili starateljima, osnovnim i srednjim školama, radi upoznavanja i planiranja aktivnosti svih navedenih učesnika u postupku sprovođenja završnog ispita i upisa učenika u srednju školu.
Kalendar je namenjen i zaposlenima u Ministarstvu, kao i obaveštavanju svih zainteresovanih za ovaj značajan i obiman posao Ministarstva.

Slobodanka Popić, sekretar Republičke komisije

KALENDAR 040417 KONACNO


Informacije za učenike i roditelje:

– probni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama i pravima u vezi sa završnim ispitom;

– na probnom ispitu učenici će imati priliku da na nepoznatim zadacima provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta;

– na probnom ispitu učenici će anonimno popunjavati upitnik;

– rezultati sa završnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika;

– rezultate sa završnog ispita nastavnici treba da koriste u planiranju aktivnosti za pripremanje učenika za završni ispit;

– učenici će u dva dana raditi tri testa ‒ 7. aprila 2017. godine u 12:00 ‒ test iz matematike i tog dana anonimno popunjavaju upitnik i 8. aprila 2017. godine u 9:00 – test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test u 11:30, sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina.

Napomena: Izuzetno, u skladu s potrebama pojedinih učenika koji su bili sprečeni da pristupe ispitu, škola može odrediti dodatni termin u toku prve sedmice nakon probnog testiranja.

JEDINSTVENI SPISAK UČENIKA proba


2017

Učenici će u dva dana raditi tri testa ‒ 7. aprila 2017. godine u 12:00 ‒ test iz matematike i tog dana anonimno popunjavaju upitnik, 8. aprila 2017. godine u 9:00 – test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test u 11:30, sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina. 

 


2016   PROBNI ZAVRŠNI ISPIT

 -PROBNI ZAVRŠNI ISPIT-

 1. probni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama i pravima u vezi sa završnim ispitom,

 1. na probnom ispitu učenici će imati priliku da vide, za njih nepoznate zadatke i da provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta,

 1. rezultati sa probnog završnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika,

 1. rezultate sa probnog završnog ispita nastavnici će koristiti u planiranju aktivnosti za dalje pripremanje učenika za završni ispit,

 1. učenici će u dva dana raditi tri testa ( 9. maja 2014. – kombinovani test, 10. maja 2014. – test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i test iz matematike, sa pauzom od jednog sata između dva dvosatna termina u periodu od 9 do 14 časova).

 • datum – 9. maj (kombinovani test od 12 do 14 sati) i 10. maj (srpski/maternji jezik od 9 do 11 časova i matematika od 12 do 14 časova,

 • spisak učenika koji polažu probni završni ispit po azbučnom redu – cela generacija učenika osmog razreda (redni broj, ime i prezime učenika, odeljenje, oznaka prostorije u kojoj učenici polažu ispit – za svakog učenika – NALAZI SE NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE I NA VRATIMA PROSTORIJA U KOJIMA SE RADI TEST

 • u prostoriji u kojoj polaže ispit, učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju sa zbirnog spiska učenika,

 • učenik koji polaže probni završni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom,

 • spisak pribora za rad na probnom završnom ispitu :

 • za srpski jezik i kombinovani test – grafitna olovka, hemijska olovka i gumica,

 • za matematiku – grafitna olovka, hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar),

 • od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita

RASPORED PRIPREMNE NASTAVE IZ SRPSKOG JEZIKA

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2014 Matematika

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2014 – Kombinovani test

POSTUPAK PRIGOVORA NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA

Rang lista

KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI

MINISTARSTVO PROSVETE