6. новембар 2018.

ППТ – Завршни испит 2018

22. jun 2017.

Preliminarni rezultati 2018

20. jun 2018.

1. Uputstvo za ocenjivanje_ZI 2018–Kombinovani test

19. jun 2018.

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2018_Matematika Jun

18. jun 2018.

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2018 – Srpski jezik

13. jun 2018.


KALENDAR-AKTIVNOSTI-ZI 2018-1

Пробни завршни испит 2018:


Konkurs_ II_ krug 2017. za one škole koje imaju neraspoređene učenike.

Preuzmite ovde: konkurs_II_krug_2017


УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно старатељ, има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата у складу са Календаром испитних активности. Уколико комисија за приговоре не ради у школи, већ на другом месту, увид у тест се омогућава у школи у којој је ученик обавио завршни испит од 8.00 до 13.00 часова.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже приговор школској комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи.

Школску комисију за приговоре чине три предметна наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање српског, односно матерњег језика и математике, и пет предметних наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање комбинованог теста.

Школска комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу, такође у писаној форми, на Обрасцу 12. Школска комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор окружној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 до 16.00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о седишту окружне комисије.

Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно старатељ, обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.

Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу, такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА2


Документација за преузимање:

1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2017_Matematika

01. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2017 – Srpski jezik


Усаглашени Календар активности за спровођење завршног испита и уписа ученика у средњу школу.
Календар је усаглашен у сарадњи Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање и Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, затим је усвојен на састанку Републичке комисије, после чега је министар дао сагласност.
Календар је намењен ученицима осмог разреда основне сколе, њиховим родитељима или старатељима, основним и средњим школама, ради упознавања и планирања активности свих наведених учесника у поступку спровођења завршног испита и уписа ученика у средњу школу.
Календар је намењен и запосленима у Министарству, као и обавештавању свих заинтересованих за овај значајан и обиман посао Министарства.

Слободанка Попић, секретар Републичке комисије

KALENDAR 040417 KONACNO


Информацијe за ученике и родитеље:

– пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

– на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

– на пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;

– резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

– резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

– ученици ће у два дана радити три теста ‒ 7. априла 2017. године у 12:00 ‒ тест из математике и тог дана анонимнo попуњавају упитник и 8. априла 2017. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА proba


2017

Ученици ће у два дана радити три теста ‒ 7. априла 2017. године у 12:00 ‒ тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник, 8. априла 2017. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина. 

 


2016   ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 -ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ-

 1. пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом,

 1. на пробном испиту ученици ће имати прилику да виде, за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеној области предмета,

 1. резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика,

 1. резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит,

 1. ученици ће у два дана радити три теста ( 9. маја 2014. – комбиновани тест, 10. маја 2014. – тест из српског, односно матерњег језика и тест из математике, са паузом од једног сата између два двосатна термина у периоду од 9 до 14 часова).

 • датум – 9. мај (комбиновани тест од 12 до 14 сати) и 10. мај (српски/матерњи језик од 9 до 11 часова и математика од 12 до 14 часова,

 • списак ученика који полажу пробни завршни испит по азбучном реду – цела генерација ученика осмог разреда (редни број, име и презиме ученика, одељење, ознака просторије у којој ученици полажу испит – за сваког ученика – НАЛАЗИ СЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ И НА ВРАТИМА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ РАДИ ТЕСТ

 • у просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика,

 • ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом,

 • списак прибора за рад на пробном завршном испиту :

 • за српски језик и комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица,

 • за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар),

 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2014 Matematika

1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2014 – Kombinovani test

ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ранг листа

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ