Започела еко-школица са ђачким парламентом ОШ „Иса Бајић“ у Кули