ЗАМЕЊЕНЕ СТАРЕ ФЛУОРОСЦЕНТНЕ ЦЕВИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА

У НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СА НОВОМ РАСВЕТОМ
2. јула 2018.
Јавна набавка мале вредности бр. 05/2018
26. јула 2018.