Захвалница за учешће у акцији „Кош за још“

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ У ПРИРОДИ
5. мај 2014.
Поздрав за породице и све другаре у школи
7. мај 2014.