Обележавање Светог Саве, 27. 1. 2020.
5. фебруар 2020.
Прекида се образовно васпитни рад од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020.
12. фебруар 2020.