УСПЕХ САРЕ ПАВЉУК НА 8. СПОРТСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ

Oдржано окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају“
17. маја 2018.
ПРОМЕНА СМЕНА
21. маја 2018.