УСПЕХ ПЛИВАЧА ОШ „ИСА БАЈИћ“ КУЛА на 8. СПОРТСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ