Упечатљив утисак наших ученика на општинском такмичењу из историје

Јавна набавка добара – ужина за ученике
6. март 2017.
Учешће наших ученика на Књижевној олимпијади у ОШ „Петефи бригада“ у Кули
8. март 2017.