Недеља програмирања
12. октобра 2015.
Спортска недеља
29. октобра 2015.