Učešće na 47. Međunarodnoj dečjoj izložbi lepih umetnosti Lidice 2018