Nagrađeni učenici
7. децембар 2012.
„Srbija u ritmu Evrope“
15. јануар 2013.