OŠ “Isa Bajić“ Kula

Na osnovu člana 36. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (SL. glasnik RS br. 72/09) i člana ___ Poslovnika o radu Nastavničkog veća OŠ „Isa Bajić“ u Kuli na sednici održanoj dana _______, usvojilo  je sledeću

ODLUKU

U školskoj 2015/16. godini koristiće se sledeći udžbenici:

 

  • RAZRED

 

EDUKA Srpski jezik Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole Ivana Juhas
EDUKA Srpski jezik Čitanka za 1. razred osnovne škole Ivan Jović, Monja Jović
EDUKA Srpski jezik Novi Bukvar – udžbenik sa nastavnim listovima Branka Matijević, Ljiljana Vdović, Ranka Janaćković
EDUKA Matematika Matematika 1 (Udžbenik, Radna sveska 1  i Radna sveska 2) za prvi razred osnovne škole Milosav Marjanović, Aleksandra Mandić
EDUKA Svet oko nas Svet oko nas 1a, udžbenik  za 1. razred osnovne škole sa radnim listovima Ivana Juhas
EDUKA Svet oko nas Svet oko nas 1b za 1. razred osnovne škole, udžbenik  sa radnim listovima Ivana Juhas
EDUKA Muzička kultura Muzička slikovnica za prvi razred Mirjana Smrekar Stanković, S.Cvetković
THE ENGLISH BOOK Strani jezik Happy House 1, engleski jezik za 1. razred osnovne škole (udžbenik i radna sveska) Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

 

BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik za 2. razred osnovne škole – Čitanka 2, udžbenik M.Juzbašić, N.Trkulja
BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik 2 – udžbenik M.Juzbašić, N.Trkulja
BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik 2 – radna sveska M.Juzbašić, N.Trkulja
BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Latinica 2, udžbenik Nada Smolović, Aleksandra Ivezić
THE ENGLISH BOOK Strani jezik Happy Nouse 2 – udžbenik i radna sveska iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole Stella Maidment, Lorena Roberts
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za drugi razred osnovne škole –Matematika 2, prvi deo, udžbenik M.Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za drugi razred osnovne škole –Matematika 2, drugi deo, udžbenik M.Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za drugi razred osnovne škole –Matematika 2, radna sveska M.Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Svet oko nas ISKRICE Svet oko nas, za drugi razred osnovne škole, udžbenik M.Vukmirica, B.Stanec
BIGZ ŠKOLSTVO Svet oko nas Svet oko nas 2, radna sveska
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole i ce-de Zlatan Radovanović, Miljana Ignjatović

 

  • RAZRED

 

 

 

  • RAZRED

 

BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik za treći razred– Čitanka 3, udžbenik V.Šojić, M.Kasapović, A.Pejović
BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik za treći razred– Srpski jezik, udžbenik V.Šojić, M.Kasapović, A.Pejović
BIGZ ŠKOLSTVO Srpski jezik Srpski jezik, nastavni listovi V.Šojić, M.Kasapović, A.Pejović
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za 3, prvi deo, udžbenik Mirjana Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za 3, drugi deo, udžbenik Mirjana Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Matematika Matematika za 3. razred – udžbenik i prateća radna sveska Mirjana Jovanović Lazić, Dijana Drndarević
BIGZ ŠKOLSTVO Priroda i društvo Priroda i društvo 3, radna sveska za 3. razred osnovne škole Sanja Blagdanić, Slavica Jović, Zorica Kovačević, Aleksandar Petrović
BIGZ ŠKOLSTVO Priroda i društvo Priroda i društvo 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole Sanja Blagdanić, Zorica Kovačević, Slavica Jović, Aleksandar Petrović
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura za 3. razred Marija Galjević
THE ENGLISH BOOK Strani jezik Happy Street1 – udžbenik i radna sveska za engleski jezik za 3. razred osnovne škole StellaMaidment,

 

KLETT Srpski jezik Maša i Raša – Reči čarobnice 4, Čitanka za 4. razred osnovne škole Radmila Žeželj Ralić
KLETT Srpski jezik Maša i Raša – O jeziku, srpski jezik za 4. razred osnovne škole Radmila Žeželj Ralić
KLETT Matematika Maša i Raša – Matematika 4, udžbenik i radna sveska za četvrti razred osnovne škole Branislav Popović, Nenad Vulović, Marina Jovanović, Anđelka Nikolić
KLETT Priroda i društvo Maša i Raša – priroda i društvo 4, udžbenik i radna sveska za 4. razred osnovne škole Vinko Kovačević, Branka Bečanović
KLETT Muzička kultura Čarobni svet muzike – muzička kultura za 4. razred osnovne škole-udžbenik mr Gordana Ilić
KLETT Muzička kultura Radna sveska Čarobni svet muzike za 4. razred osnovne škole mr Gordana Ilić
KLETT Likovna kultura Likovna kultura za 4. razred osnovne škole Sanja Filipović
THE ENGLISH BOOK Strani jezik Happy Street 2 – udžbenik i radna sveska za engleski jezik za 4. razred osnovne škole StellaMaidment, LorenaRoberts

 

 

  • RAZRED

 

 

 

  • RAZRED

 

KLETT Srpski jezik Radna sveska i Gramatika za srpski jezik u petom razredu V.Lompar, N.Stanković Šošo
KLETT Srpski jezik Most – srpski jezik za 5. razred osnovne škole dr Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović
KLETT Matematika Matematika 5 za peti razred (udžbenik i zbirka zadataka) dr N.Ikodinović, mr S.Dimitrijević, S.Milojević, N.Vulović,
KLETT Matematika Matematika 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole Nebojša Ikodinović,
BIGZ ŠKOLSTVO Istorija Istorija 5, radna sveska iz istorije za 5. razred osnovne škole Aleksandra Petrović, Vesna Lučić, Perunika Petrović
BIGZ ŠKOLSTVO Geografija Moja planeta 5 (udžbenik) – geografija za 5. razred osnovne škole A.Šmigić, V.Gavrilović, R.Jokić
BIGZ ŠKOLSTVO Geografija Moja planeta, radna sveska A.Šmigić, V.Gavrilović, R.Jokić
BIGZ ŠKOLSTVO Bilogija Biologija 5, udžbenik Gordana Vukobratović, Branka Šegrt
BIGZ ŠKOLSTVO Bilogija Biologija 5, radna sveska Gordana Vukobratović, Branka Šegrt
ZAVOD ZA UDžBENIKE Tehničko i informatičko obrazovanje Tehničko i informatičko obrazovanje dr Slobodan Popov, Marina Petrović
KLETT Strani jezik WIR 1 – udžbenik, radna sveska i CD za nemački jezik za peti razred osnovne škole Đorđo Mota
AKRONOLO Strani jezik Challenges 1 – udžbenik, engleski jezik za 5. razred osnovne škole Michael Harris, David Mower
AKRONOLO Strani jezik Challenges 1 – radna sveska, engleski jezik za 5. razred osnovne škole Amanda Maris
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole Miroslava Petrov, Dragana Grujić
BIGZ ŠKOLSTVO Likovna kultura Likovna kultura za 5. i razred Z.Milinković, M.Janković
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni nastavni predmeti Informatika i računarstvo Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić

 

 

  • RAZRED

 

KLETT Matematika Matematika 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević
KLETT Matematika Matematika 6, zbirka zadataka za 6. razred osnovne škole Sanja Milojević, Nenad Vulović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Istorija Istorija Rade Mihaljčić
KLETT Geografija Geografija 6 – Udžbenički komplet za šesti razred osnovne škole (Udžbenik i Radna sveska) Vinko Kovačević, Radojka Vlajev
BIGZ ŠKOLSTVO Bilogija Biologija za 6. razred osnovne škole, udžbenik mr N. Bukurov, T. Stanojević, J. Radosavljević
BIGZ ŠKOLSTVO Bilogija Biologija za 6. razred osnovne škole, radna sveska mr N. Bukurov, T. Stanojević, J. Radosavljević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Fizika Darko Kapor, Jovan Šetrajčić
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, Milan Raspopović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Tehničko i informatičko obrazovanje Tehničko i informatičko obrazovanje dr Slobodan Popov, Tijana Tešan
AKRONOLO Strani jezik Challenges 2 – udžbenik, engleski jezik za 6. razred osnovne škole Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
AKRONOLO Strani jezik Challenges 2 -radna sveska, engleski jezik za 6. razred osnovne škole Liz Kilbey
KLETT Strani jezik Udžbenički komplet za nemački jezik za 6. razred (druga godina učenja) WIR 2 – udžbenik i radna sveska i CD Đorđo Mota
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole Miroslava Petrov, Dragana Grujić, Ljubica Milićević
BIGZ ŠKOLSTVO Likovna kultura Likovna kultura za 6. razred mr Z. Aleksić,  J. Gligorijević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni predmeti Informatika i računarstvo Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni predmeti Vežbanka za informatiku i računarstvo Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović
Čitanka Korak – srpski jezik za 6. razred osnovne škole Zorica Nestorović,
KLETT
Zlatko Grušanović
KLETT Srpski jezik Radna sveska – srpski jezik za 6. razred osnvone škole Vesna Lompar, Zorica Nestorović
KLETT Udžbenički komplet Srpski jezik za 6. razred osnovne škole (Gramatika i Radna sveska uz gramatiku) V. Lompar

 

 

  • RAZRED

 

KLETT Srpski jezik Čitanka Riznica reči Nataša Stanković-Šošo
KLETT Srpski jezik Gramatika Vesna Lompar
KLETT Srpski jezik Radna sveska Nataša Stanković-Šošo, Vesna Lompar
KLETT Matematika Matematika 7 – udžbenik dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević
KLETT Matematika Matematika 7 – zbirka zadataka Sanja Milojević, Nenad Vulović
KLETT Istorija Istorija 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole Branka Bečanović, Jelena Jevrić, Zvezdana Petrović
KLETT Geografija Geografija 7 – udžbenik Vinko Kovačević, Radojka Vlajev
KLETT Geografija Geografija 7 – radna sveska Vinko Kovačević, Radojka Vlajev
ZAVOD ZA UDžBENIKE Biologija Biologija Jelena Đorđević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Biologija Radna sveska za biologiju Jelena Đorđević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Fizika Darko Kapor, Jovan Šetrajčić
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Zbirka zadataka iz fizike sa labaratorijskim vežbama Jovan Šetrajčić, Branislav Cvetković, Milan  Raspopović
BIGZ ŠKOLSTVO Hemija Udžbenik Miomir Ranđelović, Mirjana Marković
BIGZ ŠKOLSTVO Hemija Radna sveska sa zbirkom zadataka Miomira Ranđelović, Mirjana Marković
ZAVOD ZA UDžBENIKE Tehničko i informatičko obrazovanje Tehničko i informatičko obrazovanje Ivan Tasić, Dragana Glušac
AKRONOLO Strani jezik Challenges 3 –  udžbenik, engleski jezik za 7. razred osnovne škole Michail Harris, Dawid Mower, Ana SikorzynskaMuggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
AKRONOLO Strani jezik Challenges 3 – radna sveska, engleski jezik za 7. razred osnovne škole Amanda Maris
KLETT Strani jezik Udžbenik WIR 3, Radna sveska WIR 3, Kompakt disk  udžbenički komplet za 7. razred osnovne škole Đorđe Mota
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura za 7. razred osnovne škole Miroslava Petrov, Dragana Grujić
BIGZ ŠKOLSTVO Likovna kultura Udžbenik Jovan Gligorijević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni nastavni predmeti Računarstvo i informatika Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni nastavni predmeti Računarstvo i informatika – vežbanka Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

 

 

  • RAZRED

 

 

KLETT Srpski jezik Gramatika – udžbenik za srpski jezik za 8. razred osnovne škole dr Vesna Lompar
KLETT Srpski jezik Srpski jezik – radna sveska za 8. razred osnovne škole Vesna Lompar, Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović
KLETT Srpski jezik Reči mudrosti, čitanka za 8. razred osnovne škole Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović
KLETT Matematika Matematika 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole dr Nebojša Ikodinović, mr Slađana Dimitrijević
KLETT Matematika Matematika 8 – zbirka zadataka sa rešenjima za 8. razred osnovne škole prof. Branislav Popović, Sanja Milojević, mr Nenad Vulović
BIGZ ŠKOLSTVO Istorija Mozaik prošlosti 8-udžbenik istorije za 8.razred osnovne škole sa istorijskim kartama i odabranim istorijskim izvorima, Zoran Pavlović,
KLETT Geografija Geografija 8 – udžbenik za 8. razred osnovne škole Vinko Kovačević, Sanja Topalović
KLETT Geografija Geografija 8 –radna sveska za 8. razred osnovne škole Sanja Topalović, Vinko Kovačević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Biologija Biologija, udžbenik  za 8. razred osnovne škole dr Dmitar Lakušić, prof. dr Slobodan Jovanović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Fizika za 8. razred osnovne škole i scenarija sa CD-rom-om Fizika 8 Darko Kapor, Jovan Šetrajčić
ZAVOD ZA UDžBENIKE Fizika Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 8. razred osnovne škole Jovan Šetrajčić, Milan O. Raspopović, Branislav Cvetković
BIGZ ŠKOLSTVO Hemija Hemija 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole Miomir Ranđelović, Mirjana Marković
BIGZ ŠKOLSTVO Hemija Hemija 8, radna sveska sa zbirkom zadataka za 8. razred osnovne škole Miomir Ranđelović, Mirjana Marković
ZAVOD ZA UDžBENIKE Tehničko i informatičko obrazovanje Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović
AKRONOLO Strani jezik Challenges 4,  udžbenik za 8. razred osnovne škole-osma godina učenja Michail Harris, Dawid Mower, Ana Sikorzynska, Amanda Maris, Patricia Muggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
AKRONOLO Strani jezik Challenges 4,  radna sveska za 8. razred osnovne škole-osma godina učenja Michail Harris, Dawid Mower, Ana Sikorzynska, Amanda Maris, Patricia Muggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
KLETT Strani jezik Wir 4 – udžbenik  i  radna sveska za nemački jezik za 8. razred osnovne škole – četvrta godina učenja Đorđo Mota
BIGZ ŠKOLSTVO Muzička kultura Muzička kultura, udžbenik za 8. razred osnovne škole Miroslava Petrov, Dragana Grujić
BIGZ ŠKOLSTVO Likovna kultura Likovna kultura za 8. razred osnovne škole Jovan Gligorijević
ZAVOD ZA UDžBENIKE Izborni nastavni predmeti Informatika i računarstvo-udžbenik za 8. razred osnovne škole Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović
ZAVOD ZA UDžBENIKE Informatika i računarstvo – vežbanka za 8. razred osnovne škole Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović