OШ “Иса Бајић“ Кула

На основу члана 36. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима (СЛ. гласник РС бр. 72/09) и члана ___ Пословника о раду Наставничког већа ОШ „Иса Бајић“ у Кули на седници одржаној дана _______, усвојило  је следећу

ОДЛУКУ

У школској 2015/16. години користиће се следећи уџбеници:

 

  • РАЗРЕД

 

ЕДУКА Српски језик Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе Ивана Јухас
ЕДУКА Српски језик Читанка за 1. разред основне школе Иван Јовић, Моња Јовић
ЕДУКА Српски језик Нови Буквар – уџбеник са наставним листовима Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић, Ранка Јанаћковић
ЕДУКА Математика Математика 1 (Уџбеник, Радна свеска 1  и Радна свеска 2) за први разред основне школе Милосав Марјановић, Александра Мандић
ЕДУКА Свет око нас Свет око нас 1а, уџбеник  за 1. разред основне школе са радним листовима Ивана Јухас
ЕДУКА Свет око нас Свет око нас 1б за 1. разред основне школе, уџбеник  са радним листовима Ивана Јухас
ЕДУКА Музичка култура Музичка сликовница за први разред Мирјана Смрекар Станковић, С.Цветковић
THE ENGLISH BOOK Страни језик Happy House 1, енглески језик за 1. разред основне школе (уџбеник и радна свеска) Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

 

БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик за 2. разред основне школе – Читанка 2, уџбеник М.Јузбашић, Н.Тркуља
БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик 2 – уџбеник М.Јузбашић, Н.Тркуља
БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик 2 – радна свеска М.Јузбашић, Н.Тркуља
БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Латиница 2, уџбеник Нада Смоловић, Александра Ивезић
THE ENGLISH BOOK Страни језик Happy Нouse 2 – уџбеник и радна свеска из енглеског језика за 2. разред основне школе Stella Maidment, Lorena Roberts
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за други разред основне школе –Matematika 2, prvi deo, udžbenik М.Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за други разред основне школе –Matematika 2, drugi deo, udžbenik М.Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за други разред основне школе –Matematika 2, radna sveska М.Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Свет око нас ИСКРИЦЕ Свет око нас, за други разред основне школе, уџбеник М.Вукмирица, Б.Станец
БИГЗ ШКОЛСТВО Свет око нас Svet oko nas 2, radna sveska
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура 2, уџбеник за 2. разред основне школе и це-де Златан Радовановић, Миљана Игњатовић

 

  • РАЗРЕД

 

 

 

  • РАЗРЕД

 

БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик за трећи разред– Читанка 3, уџбеник В.Шојић, М.Касаповић, А.Пејовић
БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик за трећи разред– Српски језик, уџбеник В.Шојић, М.Касаповић, А.Пејовић
БИГЗ ШКОЛСТВО Српски језик Српски језик, наставни листови В.Шојић, М.Касаповић, А.Пејовић
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за 3, први део, уџбеник Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за 3, други део, уџбеник Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Математика Математика за 3. разред – уџбеник и пратећа радна свеска Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић
БИГЗ ШКОЛСТВО Природа и друштво Природа и друштво 3, радна свеска за 3. разред основне школе Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић, Александар Петровић
БИГЗ ШКОЛСТВО Природа и друштво Природа и друштво 3, уџбеник за 3. разред основне школе Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура за 3. разред Марија Гаљевић
THE ENGLISH BOOK Страни језик Happy Street1 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за 3. разред основне школе StellaMaidment,

 

КLETT Српски језик Маша и Раша – Речи чаробнице 4, Читанка за 4. разред основне школе Радмила Жежељ Ралић
КLETT Српски језик Маша и Раша – О језику, српски језик за 4. разред основне школе Радмила Жежељ Ралић
КLETT Математика Маша и Раша – Математика 4, уџбеник и радна свеска за четврти разред основне школе Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић
КLETT Природа и друштво Маша и Раша – природа и друштво 4, уџбеник и радна свеска за 4. разред основне школе Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
KLETT Музичка култура Чаробни свет музике – музичка култура за 4. разред основне школе-уџбеник мр Гордана Илић
KLETT Музичка култура Радна свеска Чаробни свет музике за 4. разред основне школе мр Гордана Илић
KLETT Ликовна култура Ликовна култура за 4. разред основне школе Сања Филиповић
THE ENGLISH BOOK Страни језик Happy Street 2 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за 4. разред основне школе StellaMaidment, LorenaRoberts

 

 

  • РАЗРЕД

 

 

 

  • РАЗРЕД

 

КLETT Српски језик Радна свеска и Граматика за српски језик у петом разреду В.Ломпар, Н.Станковић Шошо
КLETT Српски језик Мост – српски језик за 5. разред основне школе др Зорица Несторовић, Златко Грушановић
КLETT Математика Математика 5 за пети разред (уџбеник и збирка задатака) др Н.Икодиновић, мр С.Димитријевић, С.Милојевић, Н.Вуловић,
КLETT Математика Математика 5, уџбеник за 5. разред основне школе Небојша Икодиновић,
БИГЗ ШКОЛСТВО Историја Историја 5, радна свеска из историје за 5. разред основне школе Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић
БИГЗ ШКОЛСТВО Географија Моја планета 5 (уџбеник) – географија за 5. разред основне школе А.Шмигић, В.Гавриловић, Р.Јокић
БИГЗ ШКОЛСТВО Географија Моја планета, радна свеска А.Шмигић, В.Гавриловић, Р.Јокић
БИГЗ ШКОЛСТВО Билогија Биологија 5, уџбеник Гордана Вукобратовић, Бранка Шегрт
БИГЗ ШКОЛСТВО Билогија Биологија 5, радна свеска Гордана Вукобратовић, Бранка Шегрт
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање др Слободан Попов, Марина Петровић
КLETT Страни језик WIR 1 – уџбеник, радна свеска и CD за немачки језик за пети разред основне школе Ђорђо Мота
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 1 – уџбеник, енглески језик за 5. разред основне школе Michael Harris, David Mower
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 1 – радна свеска, енглески језик за 5. разред основне школе Amanda Maris
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура, уџбеник за 5. разред основне школе Мирослава Петров, Драгана Грујић
БИГЗ ШКОЛСТВО Ликовна култура Ликовна култура за 5. и разред З.Милинковић, М.Јанковић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни наставни предмети Информатика и рачунарство Драган Маринчић, Драгољуб Васић

 

 

  • РАЗРЕД

 

KLETT Математика Математика 6, уџбеник за 6. разред основне школе Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
KLETT Математика Математика 6, збирка задатака за 6. разред основне школе Сања Милојевић, Ненад Вуловић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја Историја Раде Михаљчић
KLETT Географија Географија 6 – Уџбенички комплет за шести разред основне школе (Уџбеник и Радна свеска) Винко Ковачевић, Радојка Влајев
БИГЗ ШКОЛСТВО Билогија Биологија за 6. разред основне школе, уџбеник мр Н. Букуров, Т. Станојевић, Ј. Радосављевић
БИГЗ ШКОЛСТВО Билогија Биологија за 6. разред основне школе, радна свеска мр Н. Букуров, Т. Станојевић, Ј. Радосављевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Физика Дарко Капор, Јован Шетрајчић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, Милан Распоповић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање др Слободан Попов, Тијана Тешан
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 2 – уџбеник, енглески језик за 6. разред основне школе Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 2 -радна свеска, енглески језик за 6. разред основне школе Liz Kilbey
KLETT Страни језик Уџбенички комплет за немачки језик за 6. разред (друга година учења) WIR 2 – уџбеник и радна свеска и CD Ђорђо Мота
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура, уџбеник за 6. разред основне школе Мирослава Петров, Драгана Грујић, Љубица Милићевић
БИГЗ ШКОЛСТВО Ликовна култура Ликовна култура за 6. разред мр З. Алексић,  Ј. Глигоријевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни предмети Информатика и рачунарство Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни предмети Вежбанка за информатику и рачунарство Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић
Читанка Корак – српски језик за 6. разред основне школе Зорица Несторовић,
KLETT
Златко Грушановић
KLETT Српски језик Радна свеска – српски језик за 6. разред оснвоне школе Весна Ломпар, Зорица Несторовић
KLETT Уџбенички комплет Српски језик за 6. разред основне школе (Граматика и Радна свеска уз граматику) В. Ломпар

 

 

  • РАЗРЕД

 

KLETT Српски језик Читанка Ризница речи Наташа Станковић-Шошо
KLETT Српски језик Граматика Весна Ломпар
KLETT Српски језик Радна свеска Наташа Станковић-Шошо, Весна Ломпар
KLETT Математика Математика 7 – уџбеник др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић
KLETT Математика Математика 7 – збирка задатака Сања Милојевић, Ненад Вуловић
KLETT Историја Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић
KLETT Географија Географија 7 – уџбеник Винко Ковачевић, Радојка Влајев
KLETT Географија Географија 7 – радна свеска Винко Ковачевић, Радојка Влајев
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија Биологија Јелена Ђорђевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија Радна свеска за биологију Јелена Ђорђевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Физика Дарко Капор, Јован Шетрајчић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Збирка задатака из физике са лабараторијским вежбама Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, Милан  Распоповић
БИГЗ ШКОЛСТВО Хемија Уџбеник Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић
БИГЗ ШКОЛСТВО Хемија Радна свеска са збирком задатака Миомира Ранђеловић, Мирјана Марковић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање Иван Тасић, Драгана Глушац
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 3 –  уџбеник, енглески језик за 7. разред основне школе Michail Harris, Dawid Mower, Ana SikorzynskaMuggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 3 – радна свеска, енглески језик за 7. разред основне школе Amanda Maris
KLETT Страни језик Уџбеник WIR 3, Радна свеска WIR 3, Компакт диск  уџбенички комплет за 7. разред основне школе Ђорђе Мота
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура за 7. разред основне школе Мирослава Петров, Драгана Грујић
БИГЗ ШКОЛСТВО Ликовна култура Уџбеник Јован Глигоријевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни наставни предмети Рачунарство и информатика Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни наставни предмети Рачунарство и информатика – вежбанка Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

 

 

  • РАЗРЕД

 

 

KLETT Српски језик Граматика – уџбеник за српски језик за 8. разред основне школе др Весна Ломпар
KLETT Српски језик Српски језик – радна свеска за 8. разред основне школе Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић
KLETT Српски језик Речи мудрости, читанка за 8. разред основне школе Зорица Несторовић, Златко Грушановић
KLETT Математика Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић
KLETT Математика Математика 8 – збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе проф. Бранислав Поповић, Сања Милојевић, мр Ненад Вуловић
БИГЗ ШКОЛСТВО Историја Мозаик прошлости 8-уџбеник историје за 8.разред основне школе са историјским картама и одабраним историјским изворима, Зоран Павловић,
KLETT Географија Географија 8 – уџбеник за 8. разред основне школе Винко Ковачевић, Сања Топаловић
KLETT Географија Географија 8 –радна свеска за 8. разред основне школе Сања Топаловић, Винко Ковачевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија Биологија, уџбеник  за 8. разред основне школе др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан Јовановић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Физика за 8. разред основне школе и сценарија са CD-rom-ом Физика 8 Дарко Капор, Јован Шетрајчић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе Јован Шетрајчић, Милан О. Распоповић, Бранислав Цветковић
БИГЗ ШКОЛСТВО Хемија Хемија 8, уџбеник за 8. разред основне школе Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић
БИГЗ ШКОЛСТВО Хемија Хемија 8, радна свеска са збирком задатака за 8. разред основне школе Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне школе др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 4,  уџбеник зa 8. разред основне школе-осма година учења Michail Harris, Dawid Mower, Ana Sikorzynska, Amanda Maris, Patricia Muggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
АКРОНОЛО Страни језик Challenges 4,  радна свеска зa 8. разред основне школе-осма година учења Michail Harris, Dawid Mower, Ana Sikorzynska, Amanda Maris, Patricia Muggleston, Melanie Willians,Rod Fricker
KLETT Страни језик Wir 4 – уџбеник  и  радна свеска за немачки језик за 8. разред основне школе – четврта година учења Ђорђо Мота
БИГЗ ШКОЛСТВО Музичка култура Музичка култура, уџбеник за 8. разред основне школе Мирослава Петров, Драгана Грујић
БИГЗ ШКОЛСТВО Ликовна култура Ликовна култура за 8. разред основне школе Јован Глигоријевић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Изборни наставни предмети Информатика и рачунарство-уџбеник за 8. разред основне школе Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Информатика и рачунарство – вежбанка за 8. разред основне школе Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић