ПЛАНИРАНЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ (у оквиру спортске недеље) ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ
7. мај 2018.
Млади предузетници „ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ КУЛЕ И ВОЈВОДИНЕ“
8. мај 2018.