У четвртак, 02. априла 2015. године настава се изводи према распореду часова за петак.