Такмичењеученика у Техничком и информатичкомобразовању 2014 – 2015.

ЈЕДАНАЕСТИ КОНКУРС ЗА Л И Т Е Р А Р Н Е РАДОВЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
20. фебруара 2015.
ПРИЈАВА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
20. фебруара 2015.