Svečanost maturanata
15. јун 2013.
Seminar Profesionalna orijentacija u Srbiji
5. септембар 2013.