Svečanost maturanata
15. јуна 2013.
Seminar Profesionalna orijentacija u Srbiji
5. септембра 2013.