1.Стручно веће разредне наставе – Драгана Бајагић
2.Стручно веће наставника у специјалном одељењу – Гордана Крагуљ  Бакић
3.Стручно веће наставника српског језика, страних језица, матерњег језика са елементима националне културе – Тања
Таталовић
4.Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства – Никола  Косановић
5.Стручно веће наставника математике, физике, хемије, биологије и домаћинства – Мирјана Ивић Михајловић
6.Стручно веће наставника уметничких предмета (музичка и ликовна култура) – Валентина Лабовић
7.Стручно веће наставника историје и географије – Ивана Павков
8.Стручно веће наставника физичког васпитања, шаха, грађанског васпитања и верске наставе -Рената Мандић 

Стручни актив за развојно планирање

Татјана Беквалац, психолог
Весна Зарић, професор разредне наставе
Бојана Девић, представник јединице локалне самоуправе 
Јасмина Фуртула , представник Савета родитеља
Лана Нешовић   7-1   Мирна Карлаш   8-1, представници Ученичког парламента –
Злата Митрић, професор разредне наставе
Меланија Максимовић, професор разредне наставе
Координатор: Татјана Беквалац

Стручни актив за развој школског програма

Јелена Бајагић Тот, педагог
Рената Мандић, професор физичког васпитања
Смиљана Мрђа, професор разредне наставе
Драгана Бајагић, професор разредне наставе
Татјана Килибарда, професор разредне наставе
Љиља Дрча, професор разредне наставе
Никола Косановић, професор технике и технологије
Јелена Бајагић Тот, педагог
Рената Мандић, професор физичког васпитања