• Списак стручних већа са именима руководилаца
1. Стручно веће разредне наставе ( за сваки разред представник) Злата Митрић
2. Стручно веће наставника у специјалном одељењу Гордана Крагуљ Бакић
3. Стручно веће наставника српског језика, страних језица, матерњег језика са елементима националне културе Тања Таталовић
4. Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства Никола Косановић
5. Стручно веће наставника математике, физике, хемије, биологије и домаћинства Бранко Крунић
6. Стручно веће наставника уметничких предмета (музичка и ликовна култура) Валентина Лабовић
7. Стручно веће наставника историје и географије Душанка Поповић
8. Стручно веће наставника физичког васпитања, шаха, грађанског васпитања и верске наставе Снежана Вујичић
  • Стручни актив за развојно планирање
1. Татјана Беквалац, психолог
2. Тања Сератлић, наставник немачког језика
3. Весна Зарић, професор разредне наставе
4. Бојана Девић, представник јединице локалне самоуправе
5.   Љиљана Барна Никитовић,представник Савета родитеља
6. Представници Ученичког парламента
7. Злата Митрић, професор разредне наставе
8. Меланија Максимовић, професор разредне наставе
  • Стручни актив за развој школског програма
1. Јелена Бајагић Тот, педагог
2. Михајло Шанта, наставник технике и технологије
3. Рената Мандић, професор физичког васпитања
4. Смиљана Мрђа, професор разредне наставе
5. Драгана Бајагић, професор разредне наставе
6. Татјана Килибарда, професор разредне наставе
7. Љиља Дрча, професор разредне наставе
8. Адријана Лукишић ,професор разредне наставе
9. Никола Косановић, професор  технике и технологије