Привремено измењен распоред учионица
9. децембар 2017.
Ученици Основне школе „Иса Бајић“ обележили Дан школе
15. децембар 2017.