Školsko takmičenje za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“