Školski timovi

 • Školski tim za samovrednovanje koordinator Jelena Bajagić Tot
 • Tim za oblast Školski program i Godišnji plan rada

1.Sofija Patković, profesor muzičke kulture
2.Dragana Guberinić, profesor razredne nastave
3.Renata Mandić, profesor fizčkog vaspitanja
4.Terezija Dimitrić, profesor razredne nastave

 

 • Tim za oblast Nastava i učenje
 • Jelena Salontaji, profesor razredne nastave
 • Ida Milović, profesor nemačkog jezika
 • Ljilja Drča, profesor razredne nastave
 • Dragana Bajagić, profesor razredne nastave
 • Snežana Vujičić, profesor fizčkog vaspitanja

 

 • Tim za oblast Obrazovna postignuća učenika
 • Branko Krunić, nastavnik matematike
 • Marijana Jakšić, profesor biologije
 • Bojana Grozdanić, profesor geografije
 • Miloš Krivokuća, profesor fizike
 • Verica Luketa, profesor engleskog jezika
 • Vladana Cicmil, profesor srpskog jezika

 

 • Tim za oblast Podrška učenicima
 • Gojko Sekeruš, profesor tehnike i tehnologije
 • Jovana Šušilović, profesor geografije
 • Tatjana Kilibarda,profesor razredne nastave
 • Ivana Pavkov, nastavnik istorije
 • Sanja Popović,profesor engleskog jezika

 

 • Tim za oblast Etos
 • Jasna Tovarić, profesor istorije
 • Željko Kežić, nastavnik veronauke
 • Hilda Bertron, profesor razredne nastave koordinator
 • Saša Čizmar, profesor razredne nastave
 • Mihajlo Šanta,profesor tehnike i tehnologije
 • Jaroslava Konjović, bibliotekar

 

 • Tim za Organizaciju rada škole , upravljanje ljudskim i materijalnim resursima
 • Mirjana Ivić Mihajlović direktor škole
 • Tatjana Bekvalac, psiholog

3)Jelena Bajagić Tot, školski pedagog

 • Milan Plavšić, sekretar
 • Milica Golubović, profesor razredne nastave
 • Tanja Tatalović, profesor nemačkog jezika
 • Vesna Vidaković, šef računovodstva
 • Branka Popović, profesor hemije

Koordinatori: Mirjana Ivić Mihajlović, direktor

 

Školski tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

 1. Robert Vendel, profesor fizičkog vaspitanja
 2. Milan Plavšić, sekretar škole
 3. Tatjana Bekvalac, školski psiholog
 4. Nikola Kosanović, profesor tehnike i tehnologije
 5. Smiljana Mrđa, profesor razredne nastave
 6. Snežana Vujičić, profesor  fizičkog vaspitanja
 7. Miroslav Đisalov, član Saveta roditelja
 8. predstavnik učeničkog parlamenta
 9. Natalija Hardi, profesor biologije
 10. Tatjana Stejić, profesor razredne nastave
 11. Mirjana Ivić Mihajlović, direktor

 

 • Pedagoški kolegijum
 1. Mirjana Ivić Mihajlović, direktor
 2. Jelena Tot Bajagić ,školski pedagog
 3. Tatjana Bekvalac, psiholog
 4. Valentina Labović, profesor likovne kulture
 5. Gordana Kragulj Bakić, oligofrenopedagog-defektolog
 6. Branko Krunić, profesor matematike
 7. Dušanka Popović, profesor istorije
 8. Nikola Kosanović, profesor tehnike i tehnologije
 9. Tanja Tatalović, profesor srpskog jezika
 10. Zlata Mitrić, profesor razredne nasteve
 11. Snežana Vujičić
 12. , profesor fizičog vaspitanja

 

 • Školski tim za inkluziju:
 1. Tatjana Bekvalac, školski psiholog,
 2. Mirjana Ivić Mihajlović, direktor
 3. Jelena Bajagić Tot, školski pedagog,
 4. Ljilja Drča, profesor razredne nastave,
 5. Gordana Kragulj Bakić, oligofrenopedagog-defektolog,
 6. Milica Jelovac, nastavnik matematike

 

 • Tim za pružanje dodatne podrške učeniku
 1. Jelena Bajagić Tot, školski pedagog
 2. Tatjana Bekvalac, školski psiholog
 3. Odeljenjski starešina
 4. Nastavnik razredne/predmetne nastave
 5. Roditelj/staratelj
 6. Pedagoški asistent (po potrebi)
 7. Stručnjak van škole na predlog roditelja

 

 • Tim za profesionalnu orijentaciju:
 1. Jelena Bajagić Tot, koordinator Tima
 2. Tatjana Bekvalac
 3. Snežana Vukmirović
 4. Sofija Patković
 5. Miloš Krivokuća
 6. Gojko Sekeruš
 7. Svetlana Trgić

 

 • Školski timza razvoj međupremetnih kompetencija i preduzetništvo :
 1. Valentina Mujičić, profesor srpskog jezika
 2. Andrea Rapčak, profesor engleskog jezika
 3. Jelena Bajagić Tot, pedagog
 4. Hilda Bertron, profesor nemačkog jezika
 5. Jasna Tovarić, profesor istorije
 6. Nenad Bajić, nastavnik veronauke
 7. Svetlana Trgić, profesor građanskog vaspitanja
 8. Tatjana Labović, profesor razredne nastave
 9. Valentina Labović, profesor likovne kulture
 10. Adrijana Lukišić, nastavnik u specijanom odeljenju
 11. predstavnik učeničkog parlamenta

Koordinator Tima je  Valentina Mujičić.

 

 • Školski timzaobezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove:
 1. Mirjana Ivić Mihajlović, direktor škole
 2. Tatjana Bekvalac, školski psiholog
 3. Jelena Bajagić Tot, pedagog
 4. Vesna Zarić, profesor razredne nastave
 5. Andrea Rapčak, profesor engleskog jezik
 6. Sanja Dormošev, predstavnik Saveta  roditelja
 7. Jelena Đisalov, predstavnik lokalne samouprave
 8. Predstavnik Učeničkog parlamenta

Koordinator Tima je Vesna Zarić

 

 • Školski tim za profesionalni razvoj čine:
 1. Mirjana Ivić Mihajlović, direktor škole
 2. Jelena Bajagić Tot, pedagog
 3. Tatjana Bekvalac, psiholog
 4. Snežana Vujičić, profesor fizičkog vaspitanja
 5. Gordana Kragulj Bakić, oligofrenopedagog-defektolog
 6. Verica Luketa, profesor engleskog jezika
 7. Renata Mandić, profesor fizičkog vaspitanja
 8. Dragana Bajagić, profesor razredne nastave

Koordinator Tima je  Jelena Bajagić Tot.

 

 • Tim za marketing :
 1. Milan Kostić
 2. Dragana Mandić
 3. Valentina Mujičić
 4. Valentina Labović
 5. Valentina Vulić
 6. Jelena Salontaji

Koordinator Tima   je   Valentina Vulić .

 

 • Tim za zaštitu životne sredine i estetskohigijensko uređenje škole:
 1. Natalija Hardi, koordinator
 2. Marijana Jakšić
 3. Hilda Bertron
 4. Dragana Guberinić
 5. Helena Šikora
 6. Tatjana Kilibarda
 • Tim za organizaciju kulturnih aktivnosti :
 1. Valentina Mujičić,
 2. Ljilja Drča
 3. Melanija Maksimović
 4. Valentina Labović
 5. Sofija Patković
 6. Vladana Cicmil
 7. Valentina Vulić
 8. Jaroslava Nađ
 9. Dragana Mandić koordinator