Школски тимови

 • Школски тим за самовредновање координатор Јелена Бајагић Тот
 • Тим за област Школски програм и Годишњи план рада

1.Софија Патковић, професор музичке културе
2.Драгана Губеринић, професор разредне наставе
3.Рената Мандић, професор физчког васпитања
4.Терезија Димитрић, професор разредне наставе

 

 • Тим за област Настава и учење
 • Јелена Салонтаји, професор разредне наставе
 • Ида Миловић, професор немачког језика
 • Љиља Дрча, професор разредне наставе
 • Драгана Бајагић, професор разредне наставе
 • Снежана Вујичић, професор физчког васпитања

 

 • Тим за област Образовна постигнућа ученика
 • Бранко Крунић, наставник математике
 • Маријана Јакшић, професор биологије
 • Бојана Грозданић, професор географије
 • Милош Кривокућа, професор физике
 • Верица Лукета, професор енглеског језика
 • Владана Цицмил, професор српског језика

 

 • Тим за област Подршка ученицима
 • Гојко Секеруш, професор технике и технологије
 • Јована Шушиловић, професор географије
 • Татјана Килибарда,професор разредне наставе
 • Ивана Павков, наставник историје
 • Сања Поповић,професор енглеског језика

 

 • Тим за област Етос
 • Јасна Товарић, професор историје
 • Жељко Кежић, наставник веронауке
 • Хилда Бертрон, професор разредне наставе координатор
 • Саша Чизмар, професор разредне наставе
 • Михајло Шанта,професор технике и технологије
 • Јарослава Коњовић, библиотекар

 

 • Тим за Организацију рада школе , управљање људским и материјалним ресурсима
 • Мирјана Ивић Михајловић директор школе
 • Татјана Беквалац, психолог

3)Јелена Бајагић Тот, школски педагог

 • Милан Плавшић, секретар
 • Милица Голубовић, професор разредне наставе
 • Тања Таталовић, професор немачког језика
 • Весна Видаковић, шеф рачуноводства
 • Бранка Поповић, професор хемије

Координатори: Мирјана Ивић Михајловић, директор

 

Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Роберт Вендел, професор физичког васпитања
 2. Милан Плавшић, секретар школе
 3. Татјана Беквалац, школски психолог
 4. Никола Косановић, професор технике и технологије
 5. Смиљана Мрђа, професор разредне наставе
 6. Снежана Вујичић, професор  физичког васпитања
 7. Мирослав Ђисалов, члан Савета родитеља
 8. представник ученичког парламента
 9. Наталија Харди, професор биологије
 10. Татјана Стејић, професор разредне наставе
 11. Мирјана Ивић Михајловић, директор

 

 • Педагошки колегијум
 1. Мирјана Ивић Михајловић, директор
 2. Јелена Тот Бајагић ,школски педагог
 3. Татјана Беквалац, психолог
 4. Валентина Лабовић, професор ликовне културе
 5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог
 6. Бранко Крунић, професор математике
 7. Душанка Поповић, професор историје
 8. Никола Косановић, професор технике и технологије
 9. Тања Таталовић, професор српског језика
 10. Злата Митрић, професор разредне настеве
 11. Снежана Вујичић
 12. , професор физичог васпитања

 

 • Школски тим за инклузију:
 1. Татјана Беквалац, школски психолог,
 2. Мирјана Ивић Михајловић, директор
 3. Јелена Бајагић Тот, школски педагог,
 4. Љиља Дрча, професор разредне наставе,
 5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог,
 6. Милица Јеловац, наставник математике

 

 • Тим за пружање додатне подршке ученику
 1. Јелена Бајагић Тот, школски педагог
 2. Татјана Беквалац, школски психолог
 3. Одељењски старешина
 4. Наставник разредне/предметне наставе
 5. Родитељ/старатељ
 6. Педагошки асистент (по потреби)
 7. Стручњак ван школе на предлог родитеља

 

 • Тим за професионалну оријентацију:
 1. Јелена Бајагић Тот, координатор Тима
 2. Татјана Беквалац
 3. Снежана Вукмировић
 4. Софија Патковић
 5. Милош Кривокућа
 6. Гојко Секеруш
 7. Светлана Тргић

 

 • Школски тим за развој међупреметних компетенција и предузетништво :
 1. Валентина Мујичић, професор српског језика
 2. Андреа Рапчак, професор енглеског језика
 3. Јелена Бајагић Тот, педагог
 4. Хилда Бертрон, професор немачког језика
 5. Јасна Товарић, професор историје
 6. Ненад Бајић, наставник веронауке
 7. Светлана Тргић, професор грађанског васпитања
 8. Татјана Лабовић, професор разредне наставе
 9. Валентина Лабовић, професор ликовне културе
 10. Адријана Лукишић, наставник у специјаном одељењу
 11. представник ученичког парламента

Координатор Тима је  Валентина Мујичић.

 

 • Школски тим за oбезбеђивање квалитета и развој установе:
 1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе
 2. Татјана Беквалац, школски психолог
 3. Јелена Бајагић Тот, педагог
 4. Весна Зарић, професор разредне наставе
 5. Андреа Рапчак, професор енглеског језик
 6. Сања Дормошев, представник Савета  родитеља
 7. Јелена Ђисалов, представник локалне самоуправе
 8. Представник Ученичког парламента

Координатор Тима је Весна Зарић

 

 • Школски тим за професионални развој чине:
 1. Мирјана Ивић Михајловић, директор школе
 2. Јелена Бајагић Тот, педагог
 3. Татјана Беквалац, психолог
 4. Снежана Вујичић, професор физичког васпитања
 5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренопедагог-дефектолог
 6. Верица Лукета, професор енглеског језика
 7. Рената Мандић, професор физичког васпитања
 8. Драгана Бајагић, професор разредне наставе

Координатор Тима је  Јелена Бајагић Тот.

 

 • Тим за маркетинг :
 1. Милан Костић
 2. Драгана Мандић
 3. Валентина Мујичић
 4. Валентина Лабовић
 5. Валентина Вулић
 6. Јелена Салонтаји

Координатор Тима   је   Валентина Вулић .

 

 • Тим за заштиту животне средине и естетскохигијенско уређење школе:
 1. Наталија Харди, координатор
 2. Маријана Јакшић
 3. Хилда Бертрон
 4. Драгана Губеринић
 5. Хелена Шикора
 6. Татјана Килибарда
 • Тим за организацију културних активности :
 1. Валентина Мујичић,
 2. Љиља Дрча
 3. Меланија Максимовић
 4. Валентина Лабовић
 5. Софија Патковић
 6. Владана Цицмил
 7. Валентина Вулић
 8. Јарослава Нађ
 9. Драгана Мандић координатор