ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занимаривања

 1. Татјана Беквалац, психолог
 2. Рената Мандић, професор физичког васпитања
 3. Бранка Килић, секретар школе
 4. Никола Косановић, професор технике и технологије
 5. Смиљана Мрђа, професор разредне наставе
 6. Меланија Максимовић, професор разредне наставе
 7. Мирослав Ђисалов, члан Савета родитеља
 8. Наталија Харди, професор биологије
 9. Љиља Дрча, професор разредне наставе
 10. Чланови ученичког парламента  Андреј Јухас  7-3    Софија Костић  8-3

Координатор: Татјана Беквалац

Школски тим за инклузију

 1. Татјана Беквалац, психолог
 2. Снежана Вујичић, директор школе
 3. Јелена Бајагић Тот, педагог
 4. Јелена Салонтаји, професор разредне наставе
 5. Гордана Крагуљ Бакић, олигофренолог педагог – дефектолог
 6. Мирјана Ивић Михајловић, професор математике

Координатор: Татјана Беквалац

Тим за пружање додатне подршке ученику

 1. Јелена Бајагић Тот, педагог
 2. Татјана Беквалац, психолог
 3. Одељењски старешина
 4. Наставник предметне / разредне наставе
 5. Родитељ / старатељ
 6. Педагошки асистент ( по потреби )
 7. Стручњак ван школе на предлог родитеља

Школски тим за професионални развој запослених

 1. Снежана Вујичић, директор школе
 2. Татјана Беквалац, психолог
 3. Јелена Бајагић Тот, педагог
 4. Јелена Иван, дипломирани дефектолог – соматопед
 5. Верица Лукета, професор енглеског језика
 6. Татјана Стејић, професор разредне наставе

Координатор: Јелена Бајагић Тот

Тим за маркетинг

 1. Владана Цицмил, професор српског језика и књижевности
 2. Милан Костић, професор информатике
 3. Валентина Мујичић, професор српског језика и књижевности
 4. Валентина Вулић, професор српског језика и књижевности
 5. Валентина Лабовић, професор разредне наставе
 6. Јелена Салонтаји, професор разредне наставе
 7. Бошко Басарић, професор информатике

Координатор: Владана Цицмил

Тим за професионалну орјентацију

 1. Јелена Бајагић Тот, педагог
 2. Светлана Тргић, професор историје
 3. Валентина Лабовић, професор ликовне културе
 4. Јасна Товарић, професор историје
 5. Андреа Рапчак, професор енглеског језика
 6. Маријана Јакшић, професор биологије
 7. Верица Лукета, професор енглеског језика

Координатор: Јелена Бајагић Тот

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 1. Валентина Мујичић, професор српског језика и књижевности
 2. Јелена Бајагић Тот, педагог
 3. Хилда Бертрон, професор немачког језика
 4. Јасна Товарић, професор историје
 5. Гојко Секеруш, професор технике и технологије
 6. Татјана Лабовић, професор разредне наставе
 7. Валентина Лабовић, професор ликовне културе

Координатор: Валентина Мујичић

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

 1. Снежана Вујичић, директор школе
 2. Андреа Рапчак, професор енглеског језика
 3. Татјана Беквалац, психолог
 4. Јелена Бајагић Тот, педагог
 5. Весна Зарић, професор разредне наставе
 6. Представник Савета родитеља
 7. Представник  локалне самоуправе

Координатор: Снежана Вујичић

Стручни актив за развојно планирање

 1. Татјана Беквалац, психолог
 2. Весна Зарић, професор разредне наставе
 3. Представник јединице локалне самоуправе
 4. Представник Савета родитеља-Јасмина Фуртула
 5. Представници Ученичког парламента – Лана Нешовић   7-1   Мирна Карлаш   8-1
 6. Злата Митрић, професор разредне наставе
 7. Меланија Максимовић, професор разредне наставе

Координатор: Татјана Беквалац

Стручни актив за развој школског програма

 1. Јелена Бајагић Тот, педагог
 2. Рената Мандић, професор физичког васпитања
 3. Смиљана Мрђа, професор разредне наставе
 4. Драгана Бајагић, професор разредне наставе
 5. Татјана Килибарда, професор разредне наставе
 6. Љиља Дрча, професор разредне наставе
 7. Никола Косановић, професор технике и технологије

Координатор: Јелена Бајагић Тот

Педагошки колегијум

 1. Снежана Вујичић, директор
 2. Јелена Бајагић Тот, педагог
 3. Татјана Беквалац, психолог
 4. Гордана Крагуљ Бачић – дипломирани дефектолог
 5. Драгана Бајагић – професор разредне наставе
 6. Валентина Лабовић – професор ликовне културе
 7. Ивана Павков –професор историје
 8. Мирјана ивић Михајловић – професор математике
 9. Тања Таталовић – Професор немачког језика
 10. Рената Мандић  – професор физичког васпитања
 11. Никола Косановић – професор технике и технологије

Координатор: Снежана Вујичић

Тим за заштиту животне средине и естетско-хигијенско уређење школе

 1. Наталија Харди, професор биологије
 2. Маријана Јакшић, професор биологије
 3. Драгана Губеринић, професор разредне наставе
 4. Хелена Шикора, професор разредне наставе
 5. Татјана Лабовић, професор разредне наставе
 6. Татјана Килибарда, професор разредне наставе

Координатор: Наталија Харди

Тим за организацију културних активности

 1. Софија Патковић, професор музичке културе
 2. Валентина Мујичић, професор српског језика и књижевности
 3. Владана Цицмил, професор српског језика и књижевности
 4. Валентина Вулић, професор српског језика и књижевности
 5. Драгана Мандић, професор српског језика и књижевности
 6. Јарослава Нађ, професор српског језика и књижевности – библиотекар
 7. Валентина Лабовић, професор ликовне културе
 8. Злата Митрић, професор разредне наставе
 9. Терезија Димитрић, професор разредне наставе
 10. Јелена Салонтаји, професор разредне наставе

Координатор: Софија Патковић

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Коодинатор тимова: Јелена Бајагић Тот

Тим за област 1 – Програмирање, планирање и извештавање

 1. Рената Мандић, професор физичког васпитања
 2. Софија Патковић, професор музичке културе
 3. Драгана Губеринић, професор разредне наставе
 4. Терезија Димитрић, професор разредне наставе

Координатор: Рената Мандић

Тим за област 2 – Настава и учење

 1. Бранка Поповић, професор хемије
 2. Јелена Салонтаји, професор разредне наставе
 3. Ида Миловић, пофесор немачког језика
 4. Љиља Дрча, професор разредне наставе
 5. Драгана Бајагић, професор разредне наставе

Координатор: Бранка Поповић

Тим за област 3 – Образовна постигнућа ученика

 1. Наташа Шарац, професор физике
 2. Мирјана Ивић Михајловић, професор математике
 3. Маријана Јакшић, професор биологије
 4. Бојана Грозданић, професор географије
 5. Адријана Куљанчић, професор физичког васпитања

Координатор: Наташа Шарац

Тим за област 4 – Подршка ученицима

 1. Сања Попвић, професор географије
 2. Јована Шушиловић, професор географије
 3. Гојко Секеруш, професор технике и технологије
 4. Татјана Килибарда, професор разредне наставе
 5. Ивана Павков, профеор историје

Координатор: Гојко Секеруш

Тим за област 5 – Етос

 1. Светлана Тргић, професор историје
 2. Тања Таталовић, професор немачког језика
 3. Хилда Бертрон, професор немачког језика
 4. Весна Зарић, професор разредне наставе
 5. Драгана Мандић, професор српског језика и књижевности

Координатор: Светлана Тргић

Тим за област 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

 1. Снежана Вујичић, директор школе
 2. Ивана Павков, професор историје
 3. Бранка Килић, секретар школе
 4. Злата Митрић, професор разредне наставе
 5. Милица Маџарев, шеф рачуноводства

Координатор: Снежана Вујичић