Школски одбор именован је Решењем о именовању Школског одбора  ОШ „Иса Бајић“ од стране Привременог органа општине Кула дана 11. фебруара 2022.године.

Решењем о разрешењу и именовању члана Школског одбора , донетом од стране  Привременог органа општине Кула од  2. марта 2022.године.

Чланови школског одбора

  1. Димитрић Терезија, члан из реда запослених
  2. Беквалац Татјана, члан из реда запослених
  3. Секеруш Гојко, члан из реда запослених
  4. Крупљанин Љиљана, члан из реда родитеља
  5. Настић Исидора, члан из реда родитеља
  6. Фуртула Јасмина, члан из реда родитеља
  7. Мосорка Александар, члан из реда локалне самоуправе
  8. Пајић Биљана, члан из реда локалне самоуправе
  9. Бојана Блечић, члан из реда локалне самоуправе