ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Ученичке екскурзије ће се одржати у следећим терминима:

    • ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕД: 13.-15.5.2016. (у суботу, 21.5.2016. године ће се одржати настава по распореду за петак – надокнада часова због екскурзије ученика)

    • ЕКСКУРЗИЈА 7. РАЗРЕД: 14.-15-5-2016.

    • ЕКСКУРЗИЈА- остали: 14. 5. 2016.

    • НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА: 23. – 29.5. 2016.

    • ИЗЛЕТИ УЧЕНИКА– субота у априлу и мају 2016.

Термин посете међународном сајму образовања „ПУТОКАЗИ“ у Новом Саду за ученике 8.разреда зависи од термина организације сајма.