Интервју са директорицом Мирјаном Ивић Михајловић поводом донације копир апарата
27. јануар 2020.
Летопис ОШ „Иса Бајић“ Кула
4. фебруар 2020.