„Sigma“ donirala dezinfekciono sredstvo osnovnim školama na teritoriji opštine Kula