Rezultati okružnog takmičenja iz likovne kulture – za najbolju dečiju karikaturu “Mali Pjer”