Rezultati likovnog konkursa za najbolju dečju karikaturu „MALI PJER“, opstinški nivo.