ОШ „ИСА БАЈИЋ“

КУЛА, ЛЕЊИНОВА 28

ДАТУМ: 23.09.2015.

БРОЈ:

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 8.1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

01.10.2015.

19.10.2015.

19.11.2015.

03.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

23.09.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

08.10.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

06.10.2015.

10.11.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

14.10.2015.

16.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

13.10.2015.

11.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.10.2015.

08.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

13.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 8.2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

30.10.2015.

16.10.2015.

19.11.2015.

03.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

09.11.2015.

17.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

08.10.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

14.12.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

13.10.2015.

10.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.10.2015.

11.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

22.10.2015.

09.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

01.12.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 8.3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

30.09.2015.

19.10.2015.

04.12.2015

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

12.11.2015.

17.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

08.10.2015

03.11.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

06.10.2015.

13.10.2015.

10.11.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

14.10.2015.

16.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.10.2015.

11.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

26.10.2015.

10.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

05.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 8.4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

29.09.2015.

20.10.2015.

24.11.2015.

03.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

23.09.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

08.10.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

10.12.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

14.10.2015.

16.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

13.10.2015.

11.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

22.10.2015.

15.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

19.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

10.11.2015.