ОШ „ИСА БАЈИЋ“

КУЛА, ЛЕЊИНОВА 28

ДАТУМ: 23.09.2015.

БРОЈ:

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 7.1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

19.10.2015.

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

22.09.2015.

15.10.2015.

17.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

27.10.2015.

18.12.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

03.11.2015.

15.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

16.10.2015.

04.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

10.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

30.11.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.11.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

29.09.2015.

10.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 7.2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

19.10.2015.

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

22.09.2015.

16.10.2015.

17.11.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

27.10.2015.

03.11.2015.

15.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

15.10.2015.

03.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

17.12.2015.

26.10.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

11.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

29.09.2015.

10.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

26.11.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 7.3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

21.09.2015.

15.10.2015.

12.11.2015.

10.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

02.10.2015.

30.10.2015.

27.11.2015.

09.12.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

03.11.2015.

15.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

16.10.2015.

04.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

16.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

19.10.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

19.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

26.11.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

29.09.2015.

10.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 7.4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

21.09.2015.

15.10.2015.

12.11.2015.

10.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

02.10.2015.

30.10.2015.

27.11.2015.

09.12.2015.

ХЕМИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

03.11.2015.

15.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

16.10.2015.

04.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

16.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

02.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

19.10.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.11.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

09.11.2015.