ОШ „ИСА БАЈИЋ“

КУЛА, ЛЕЊИНОВА 28

ДАТУМ: 23.09.2015.

БРОЈ:

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 6.1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

25.09.2015.

19.10.2015.

12.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

15.10.2015.

10.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

07.10.2015.

04.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

03.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

22.10.2015.

15.12.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

27.10.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

13.10.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 6.2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

25.09.2015.

19.10.2015.

13.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

16.10.2015.

04.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

24.09.2015.

14.10.2015.

20.11.2015.

09.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

01.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.10.2015.

15.12.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

27.10.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

26.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 6.3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

25.09.2015.

16.10.2015.

12.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

23.10.2015.

04.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

24.09.2015.

14.10.2015.

20.11.2015.

09.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

03.12.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

27.10.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

22.10.2015.

17.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

09.10.2015.

11.12.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 6.4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

19.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

15.10.2015.

10.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

07.10.2015.

04.11.2015.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

24.11.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

03.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

13.10.2015.

21.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

09.10.2015.

11.12.2015.