ОШ „ИСА БАЈИЋ“

КУЛА, ЛЕЊИНОВА 28

ДАТУМ: 23.09.2015.

БРОЈ:

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА УПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 5.1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

27.11.2015.

18.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

22.10.2015.

16.11.2015.

14.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

09.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

10.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

16.10.2015.

04.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

01.10.2015.

26.11.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

09.10.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 5.2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

27.11.2015.

18.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

22.09.2015.

21.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

09.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

10.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

09.10.2015.

08.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

30.09.2015.

25.11.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

07.10.2015.

02.12.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 5.3

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

27.11.2015.

18.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

22.09.2015.

21.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

21.10.2015.

09.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

12.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

09.10.2015.

08.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

02.10.2014.

27.11.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

12.10.2015.

30.11.2015.

ОДЕЉЕЊЕ 5.4

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ДАТУМ

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

25.09.2015.

20.11.2015.

11.12.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

02.10.2015.

30.10.2015.

27.11.2015.

21.12.2015.

МАТЕМАТИКА

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

19.10.2015.

15.12.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

10.11.2015.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

20.10.2015.

14.12.2015.

ГЕОГРАФИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

28.09.2015.

23.11.2015.

ИСТОРИЈА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

06.10.2015.