У циљу пружања помоћи запосленим и преангажовним родитељима,

ОШ “Иса Бајић“ пужа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаствном времену као облик васпитнo – oбразовног рада.

 Ученици у продуженом боравку имају својe учитељице Злату Митрић и Весну Зарић, као и учионицe за вишеструке активности.

Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Учитељицe  су направиле распоред и организовале су активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку,организовано и плански, уз стручно–педагошку помоћ и сарадњу са наставницима, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Учитељице поклањају пажњу и пружају помоћ   деци у учењу и при  изради домаћих задатака. У две, међусобно уједначене  групе, продуженог боравка укључени су ученици из различитих одељења првог и другог разреда. . Ученици  похађају подужени боравак у зависности од потреба родитеља и у складу са обавезама ученика. Продужени боравак  је организован у две смене у складу са сменама наставних часова . У преподневној смени боравак  прихвата ученике од 7 часова.У току преподнева ученици  доручкују, раде домаће задатке, самостално или уз помоћ учитељице у виду индивидуалног рада. Слободно време се користи  за одмор, игру и разне активности у оквиру ликовне радионице, одлазак у спортску салу и посете школској и градској библиотеци . Ученицима се доставаља ручак свакодневно у 12 часова из ПЈ „Домаћинска трпеза“ који плаћају родитељи деце . Када ученици остају после наставе долазе у продужени боравак од 11 часова или у зависности колико часова имају и остају док родитељи не дођу по њих.

Продужени боравак Основне школе “Иса Бајић” и ове школске године ,омогућава ученицима  који су ван куће пре или после наставе занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове деце, сигурност и поверење у васпитно–образовни рад учитељица.