Produženi boravak

Produženi boravak

Školske godine 2012/2013. u školi „Isa Bajić“ počeo je ponovo da radi produženi boravak. Ovim oblikom organizovanog rada sa učenicima pre i posle redovne nastave, omogućavamo deci  da kvalitetno provedu vreme dok su im roditelji na poslu. Rad u produženom boravku usklađen je, prati i dopunjuje obrazovno-vaspitni rad u redovnoj nastavi. Prioriteti rada u produženom boravku su: stvaranje kolektiva učenika, usklađivanje aktivnosti sa nastavnim gradivom i rasporedom časova, organizovanje individualnog rada učenika na izradi domaćih zadataka i savlađivanje nastavnog gradiva, pružanje pomoći u savlađivanju i organizovanje međusobne pomoći, planiranje što raznovrsnijih oblika slobodnih aktivnosti neophodnih za razvoj svih komponenata u ličnosti učenika.

Slobodne aktivnosti podrazumevaju:

Kreativne, muzičke i likovne radionice i sportske aktivnosti.

Nakon učenja i izrade domaćih zadataka učenici imaju mogućnost da se druže atmosferi učeničke radne sobe. Učionica za produženi boravak je opremljena televizorom, dvd plejerom i sa muzičkom linijom.

Sa učenicima u produženom boravku radi profesor razredne nastave Vesna Zarić.