Продужени боравак

Продужени боравак

Школске године 2012/2013. у школи „Иса Бајић“ почео је поново да ради продужени боравак. Овим обликом организованог рада са ученицима пре и после редовне наставе, омогућавамо деци  да квалитетно проведу време док су им родитељи на послу. Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњује образовно-васпитни рад у редовној настави. Приоритети рада у продуженом боравку су: стварање колектива ученика, усклађивање активности са наставним градивом и распоредом часова, организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивање наставног градива, пружање помоћи у савлађивању и организовање међусобне помоћи, планирање што разноврснијих облика слободних активности неопходних за развој свих компонената у личности ученика.

Слободне активности подразумевају:

Креативне, музичке и ликовне радионице и спортске активности.

Након учења и израде домаћих задатака ученици имају могућност да се друже атмосфери ученичке радне собе. Учионица за продужени боравак је опремљена телевизором, двд плејером и са музичком линијом.

Са ученицима у продуженом боравку ради професор разредне наставе Весна Зарић.