Привремена обустава непосредног образовно-васпитног рада школе