Најстарији период и настанак насеља
19. август 2014.
Пријем првака
7. септембар 2014.