Најстарији период и настанак насеља
19. августа 2014.
Пријем првака
7. септембра 2014.