ПРИЈАВА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Такмичењеученика у Техничком и информатичкомобразовању 2014 – 2015.
20. фебруар 2015.
ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
20. фебруар 2015.