Презентација ученицима нижих разреда о важности очувања животне средине

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06/2018.
11. октобра 2018.
ШКОЛА ДОБИЛА НА ПОКЛОН ДВА РАЧУНАРА
11. октобра 2018.