Презентација ученицима нижих разреда о важности очувања животне средине