Prekida se obrazovno vaspitni rad od 12. februara zaključno sa 21. februarom 2020.