Прекида се образовно васпитни рад од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020.