Прекида се образовно васпитни рад од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020.

Вредне руке већ сакупљају чепове
8. фебруар 2020.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020
20. фебруар 2020.