Правилник о измени Правилника о школском календару за основне и средње школе на територији АП Војводине

Позив за учешће на Међународној дечјој изложби лепих уметности у Лидицама, Чешка
18. децембра 2017.
Хуманитарна акција Медицинског факултета у Новом Саду
23. децембра 2017.