Позив школама за учешће у пројектима које подржава Секретаријат