Poziv školama za učešće u projektima koje podržava Sekretarijat