Poziv školama od strane pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje