Посета чланова  Рвачког клуба „ШКОЛА РВАЊА“ из Новог Сада