Значајна средства додељена ОШ „Иса Бајић“
25. августа 2017.
Инвестиционо одржавање спортских свлачионица и санитарног чвора
1. септембра 2017.