Побољшани услови за извођење наставе физичког васпитања