„Ја бирам“ на РТВ
17. јануар 2018.
„МИСЛИША 2018“
30. јануар 2018.