Poseta učeničkog parlamenta FK „Hajduk“ Kula
29. мај 2013.
Svečanost maturanata
15. јун 2013.