Poseta učeničkog parlamenta FK „Hajduk“ Kula
29. маја 2013.
Svečanost maturanata
15. јуна 2013.