За зеленије школе Србије
5. март 2014.
Оторен дан школе
8. март 2014.