За зеленије школе Србије
5. марта 2014.
Оторен дан школе
8. марта 2014.