Opštinsko takmičenje za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“ za školsku 2020/2021.