Успех ученика наше школе, чланова карате клуба „Xајдук“ кула
25. април 2014.
Час професионалне оријентације: ветеринар
29. април 2014.