Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 2/2014
14. март 2014.
Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања
18. март 2014.