Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 2/2014
14. марта 2014.
Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања
18. марта 2014.